Colofon

Algemene verhuurwoorwaarden
.pdf Algemene verhuurwoordenn als PDF

Impressum-AGB

Party Rent Franchise GmbH
Am Busskolk 16-22
46395 Bocholt
Germany
T: +49 2871 2481-0
F: +49 2871 2481-124
E: marketing@partyrent.com

Algemeen directeur: Joris Bomers

AG Coesfeld HRB 9028
BTW-nr.: DE220979443

Copyright Party Rent

Alle online geplaatste inhouden en informaties, d.w.z. met name teksten, grafieken en foto's, zijn - indien niet een ander copyright is aangegeven - auteursrechtelijk eigendom van de uitgever en mogen, ongeacht in welke vorm, zonder diens uitdrukkelijke toestemming niet gewijzigd, verkocht, weergegeven, gereproduceerd, verspreid of op andere wijze gepubliceerd worden. De reproductie is slechts binnen de strenge grenzen van het auteursrecht (§ 53 UrHG (Duitse wet op het auteursrecht)) toegestaan. Het is de gebruiker met name verboden, in het informatieaanbod toegepaste software te decompileren, te wijzigen, te vertalen, te de-assembleren, daarvan afgeleide programma's te ontwikkelen, aan een reverse engineering te onderwerpen of op andere wijze te wijzigen of te reproduceren, zij het persoonlijk of door derden. Het is tevens verboden, de HTML-code of andere applets of plug-ins in vreemde (on-/offline) aanbiedingen te integreren. De gebruiker is zich ervan bewust dat het ongeoorloofd publiceren en/of commercialiseren van beschermde informatie civiele en strafrechtelijke gevolgen kan hebben.

Foto's

formzwei, Olaf Nowodworski, Kopfkino, Susanne Beimann, Vitra, Fritz Hansen, USM Haller, Arper, Arco, Lapalma, Magis, Knoll, Walter Knoll, Engelbrechts, COR, Dedon, Cane-line, plust, Artemide, Gacoli, Fotostudio Creativ

Disclaimer

Belangrijke opmerking (distantiëring):

Indien inhouden / links in het informatieaanbod van Party Rent Group niet uitdrukkelijk als van haar afkomstig worden verklaard, wordt elke aansprakelijkheid voor deze inhouden uitgesloten, inclusief de juist-, volledig-, beschik- en bruikbaarheid evenals de actualiteit daarvan.
Party Rent Group distantieert zich hiermee van alle onrechtmatige, d.w.z. met name van beledigende, vernederende, extremistische, pornografische, seksistische, obscene, jeugdbedreigende of anderszins illegale inhouden. De bezoeker die externe, via het aanbod van Party Rent Group bereikbare inhouden / links oproept, is zich ervan bewust dat dit uitsluitend geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Party Rent Group streeft er binnen het kader van het haar mogelijke naar om de gekoppelde inhouden te toetsen; desondanks wordt geen enkele garantie verleend voor aanpassingen na koppeling en voor alle andere, via de gekoppelde inhouden oproepbare informatie, doorschakelende hyperlinks, dienstverleningen en goederen.

Kwaliteit voor uw event

De Party Rent Group is een internationale event-supplier met 24 vestigingen en ruim 950 medewerkers in negen landen. Al geruim 25 jaar verzorgen wij de inrichting en aankleding van events en de daaraan gekoppelde event-logistiek. Onze claim: de perfecte ambiance!

Contact