Overal passen wij het vier-ogenprincipe en de dubbele controlefunctie toe. Van elk bestekdeel tot het grote verhuurmateriaal: de kwalitatieve en kwantitatieve controle op de binnenkomende en uitgaande goederen gebeurt bij ons met de hand en elk deel wordt afzonderlijk gecontroleerd. Alle elektrische apparaten worden getest volgens de VDE-norm, wat een grote zekerheid oplevert. Bovendien wordt veel bekleding speciaal voor ons gefabriceerd. Fraaie stoffen, sterk, goed te reinigen en ze voldoen aan hoge brandnormen! Het leveren van functionerend en schoon materiaal vereist een complexe behandeling van en zorg voor onze producten. In onze eigen werkplaatsen zijn onze vakmensen voortdurend bezig met schoonmaken, slijpen, schuren, lakken, polijsten, testen en repareren.

Niet in de laatste plaats staan wij in ons kwaliteitsstreven voor duurzaam ondernemen in de verschillende arbeidsprocessen. We hebben een materiaalcyclus gecreëerd waarin hoogwaardige producten getransporteerd en hergebruikt worden. Consequent worden onze verpakkingsmaterialen gerecycled en we gebruiken alleen duurzaam hout. We zijn er trots op proactief de jonge geest van hergebruik en de deeleconomie mede vorm te geven. Want huren is duurzamer dan kopen.

Kwaliteitsbeleid

Continue verbetering van al onze bedrijfsprocessen door:

  • De ervaring van onze klanten te gebruiken als het belangrijkste uitgangspunt voor verbetering
  • Onze prestaties op het gebied van kwaliteit, kwantiteit en winstgevendheid continu te meten
  • Doelstellingen voor deze prestaties te formuleren
  • Verbeteringsacties te definiëren en te vervolgen door het management
  • Onze medewerkers verantwoordelijk te maken voor hun bijdrage tot deze prestaties
  • Zich volledig in te zetten voor het onderhouden van het ISO 9001:2015 Kwaliteitssysteem
  • Te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving
  • Ervoor te waken dat alle voor de kwaliteitszorg relevante werkzaamheden uitgevoerd worden conform de DIN-EN-ISO 9001:2015 of een andere nationaal of internationaal erkende standaard. Het kwaliteitsbeleid wordt jaarlijks door de directeur geactualiseerd en aan het personeel kenbaar gemaakt