De Party Rent Group is bezig het complete wagenpark uit te rusten met mobiele telefoons en een GPS-lokalisatiesysteem. Op dit moment is al het 100ste voertuig voorzien van deze moderne technologie. De aangepaste vrachtwagens, personenauto's en bestelwagens beschikken over hardware in de vorm van een C-box of YellowTracker. Alle gewenste gegevens kunnen worden opgeroepen via een eenvoudig te bedienen internetportaal, bovendien kan belangrijke informatie - bijvoorbeeld de positie en de verwachte aankomsttijd - direct worden vastgesteld. Het wagenparkmanagement is door Party Rent uitbesteed aan YellowFox GmbH, een leidende Europese aanbieder van webgebaseerde voertuiglokalisatie, gevestigd in Kesselsdorf bij Dresden.
 
Wagenparkcontrole, planning, beschikbaarheid, coördinatie, trajectcontrole, gebiedscontrole, diefstalbeveiliging en bewijsvoering voor opdrachtgevers: met dit high tech controle- en regelinstrument kan Party Rent nauwkeurige prognoses maken over waar een zending zich bevindt en wanneer de goederen bij de klant zullen arriveren. Verdere voordelen: laad-, los- , rij- en rusttijden van de chauffeurs worden gedocumenteerd en gecommuniceerd, maximale flexibiliteit m.b.t. ad hoc opdrachten en eventueel gestolen voertuigen kunnen worden opgespoord.