Privacy Statement

Privacy Statement

Met dit privacy statement willen we transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Wij verwerken alle persoonsgegevens zodat deze in overeenstemming zijn met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Party Rent slaat alleen persoonlijke gegevens op die direct afkomstig zijn van de betrokkene en die door hem of haar verstrekt zijn. Dit privacy statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten.

Cookies

Voor een optimale werking van onze website maar ook voor analytische doeleinden maken wij gebruik van cookies. Graag lichten wij u hieronder toe welke cookies worden gebruikt worden en met welk doel deze cookies worden geplaatst. Mocht u meer specifieke informatie wensen met betrekking tot cookies, dan verwijzen wij u graag naar onze cookieverklaring

Google Analytics

Party Rent maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website zodat we deze kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van de Google Analytics Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn: locatie, besturingssysteem, browser, soort apparaat (tablet, mobiel of desktop), pagina’s die bekeken worden, hoe de bezoeker binnen is gekomen op de website en de tijdsduur van het verblijf op de website. Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Zowel Party Rent als de betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners kunnen bij deze persoonsgegevens. In het privacy statement van Google kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Party Rent heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Yandex

Party Rent maakt gebruikt van Yandex Metrica om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om deze te kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van Yandex cookies worden pseudo-anoniemen persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Yandex. Pseudo-anonieme gegevens zijn recordings van bezoeken. Recordings worden maximaal 2 weken opgeslagen. Betrokken medewerkers van een ingeschakelde dienstverlener hebben toegang tot deze persoonsgegevens. In het privacybeleid van Yandex kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Niewsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief waarin wij u willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten. U kunt zich op onze website met uw e-mailadres, voornaam en achternaam inschrijven voor de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden pas aan de lijst van ontvangers toegevoegd wanneer u er nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven door middel van het klikken op een bevestigingslink in de e-mail die u direct ontvangt wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Zowel Party Rent als betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners hebben toegang tot deze persoonsgegevens. U ontvangt maandelijks een nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan via de uitschrijflink in de nieuwsbrief zelf. Wij maken gebruik van een extern programma om de nieuwsbrief te versturen en delen hiervoor uw persoonsgegevens. U kunt uiteraard het privacy statement van Copernica inzien.

Contactformulier

Wanneer u contact met ons wil, kunt u op de website een contactformulier invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: vestiging, voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, informatie event en vraag. Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het contactformulier is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 5 werkdagen bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Catalogus bestellen

Wanneer u een catalogus wilt bestellen, kunt u op de website een catalogus bestelformulier invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het bestelformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een bestelformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: soort catalogus, aanhef, voornaam, naam, bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, straat, huisnummer, postcode, plaats en Land. Met deze persoonsgegevens kunnen we u de catalogus toesturen. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer de catalogus is verzonden, worden uw persoonsgegevens binnen 1 maand bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Terugbelverzoek

Wanneer u een terugbelverzoek wilt indienen, kunt u op de website dit indienen via een formulier. De ingevoerde persoonsgegevens in het terugbelverzoek formulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een terugbelverzoek formulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: vestiging, voornaam, naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeurstijdstip, informatie over event en uw bericht. Met deze persoonsgegevens kunnen we u terug bellen en hebben we vooraf meer informatie over het event. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het terugbelverzoek is afgehandeld, worden uw persoonsgegevens binnen 5 werkdagen bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Mijn account aanmaken

U kunt via de website van Party Rent een mijn account aanmaken. De ingevoerde persoonsgegevens in het formulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een mijn account wil aanmaken, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: bedrijfsnaam, telefoonnummer, aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres en wachtwoord. Wachtwoorden kunnen wij niet inzien. Met deze persoonsgegevens kunnen wij uw mijn account aanmaken om een bestelling aan te maken, de status van de bestellingen te bekijken en een bestelling te veranderen en daarnaast om meubels toe te voegen aan mijn favorieten. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer mijn account x jaar inactief is, worden uw persoonsgegevens binnen 5 werkdagen bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Budget indicatie

Via de app van Party Rent kunt u een budget indicatie aanvragen. De ingevoerde persoonsgegevens in het budget indicatie formulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een budget indicatie formulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: informatie budget indicatie, aanhef, voornaam, achternaam, bedrijf, straat, postcode, plaats, land en telefoonnummer. Met deze persoonsgegevens kunnen we u een zo goed mogelijke budget indicatie sturen. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer de budget indicatie is afgehandeld, worden uw persoonsgegevens binnen 5 werkdagen bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Webshop bestelling plaatsen

Wanneer u iets wil kopen in onze webshop, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: aanhef, voornaam, achternaam, bedrijf, adres, postcode, stad, land, regio, staat of provincie, telefoonnummer en verzendinformatie. Deze gegevens hebben wij nodig om de overeenkomst uit te voeren. Tevens kan het noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens delen met een derde partij, zodat deze bijvoorbeeld de bestelling bij u kan afleveren. De webshop is gebouwd in een beveiligde omgeving met een SSL-layer. Wanneer de bestelling is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 1 jaar door zowel ons als bij derden verwijderd.

Gegevens van kinderen onder 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft geen intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement, dan verwijderen wij de betreffende informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Party Rent en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Wij verzoeken u bij dit verzoek een kopie identiteitsbewijs te voegen. Let wel, u dient uw BSN-nummer, alsook onderaan op uw identiteitsbewijs, te markeren. Verder dient u op uw kopie te vermelden dat de kopie wordt verstrekt ten behoeve van bovenstaand verzoek. Alleen op deze wijze kunnen wij ervoor zorgdragen dat alleen u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens. Party Rent heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door Sociale media. Uit gegevens van Google Analytics en Yandex kunnen wij geen herleidbare persoonsgegevens verkrijgen, deze kunnen wij ook niet voor u aanpassen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heef om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Party Rent neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Party Rent gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatige gecontroleerd worden. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd worden of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Contactgegevens

Party Rent Franchise GmbH
Am Busskolk 16-22
46395 Bocholt
Tel: +49 2871 2481 0
datenschutz@partyrent.com

Sitz der Gesellschaft: Bocholt
Handelsregister: AG Coesfeld HRB 9028
Ust.Ident.-Nummer DE220979443
Geschäftsführer/in: Joris Bomers
Inhaltlich Verantwortliche/r: Joris Bomers, Geschäftsführer
Datenschutzbeauftragte/r: datenschutz@partyrent.com (Bernhard Wewering)

Quelle: Teile dieser Datenschutzerklärung stammen von Rechtsanwalt Metzler

Kwaliteit voor uw event

De Party Rent Group is een internationale event-supplier met 24 vestigingen en ruim 950 medewerkers in negen landen. Al geruim 25 jaar verzorgen wij de inrichting en aankleding van events en de daaraan gekoppelde event-logistiek. Onze claim: de perfecte ambiance!

Contact