Verbaende Party Rent DFV Beruf und familie baum hansebelt bvmw marketing club linz degefest location award famab ISES media.net visit berlin evvc best of events

Deutscher Franchise-Verband (DFV, Duitse franchisevereniging)

Deutsche Franchise-Verband e.V. (DFV) is in 1978 opgericht als centrale vertegenwoordiger en kwaliteitsgemeenschap van de Duitse franchise ondernemingen.  Het verbond als zodanig en de aangesloten experts en franchise advocaten hebben de benodigde kennis en ervaring, waarvan u veel profijt zult hebben. Party Rent Franchise GmbH is sinds 2003 lid van de vereniging.

Deutsche Franchise-Nehmer Verband (DFNV, Duitse vereniging van franchisenemers)

Deutsche Franchise-Nehmer Verband (DFNV), opgericht in 1994, is de belangenbehartiger van de franchisenemers in Duitsland, op het gebied van  bedrijfseconomische en juridische vraagstukken.

De DFNV controleert franchisesystemen en kent franchisegevers het ‘gekeurd systeem’ toe, mits voldaan is aan ale voorwaarden. Het Party Rent franchisesysteem voldoet aan alle voorwaarden en eisen en garandeert aldus de noodzakelijke zekerheid bij de planning en start-up in een groeimarkt.

Industrie en handelskamer (IHK)

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Voor Party Rent niet slechts een uitdrukking, maar een filosofie! Sinds 2002 zijn wij een door de IHK erkend opleidingsbedrijf. We leiden jonge mensen op en geven ze de mogelijkheid zich te bekwamen binnen diverse afdelingen. Op kantoor, in de verkoop en in het magazijn.

ISES – International Special Event Society

De International Special Events Society (ISES) ‘Chapter Europe’  is een Europees platform voor het uitwisselen van ideeën, het aanknopen van contacten en het succesvol kunnen netwerken voor Event Professionals uit de hele wereld. Als grote speler in de internationale eventbranche is de Party Rent Group vanzelfsprekend lid van ISES Europe.

EVVC – Europese vereniging van evenementencentra

De EVVC representeert meer dan 600 evenementencentra, congrescentra, arena´s en special event locations in heel Europa. Organisatiebureaus en toeleveranciers vullen het spectrum aan en maken de EVVC zo tot het meest veelzijdige netwerk in de branche. Party Rent is als internationale event-supplier lid van de EVVC en levert als zodanig een bijdrage aan de instandhouding en uitbreiding van al deze inspirerende locaties binnen de live communication.